Resultados

RESULTADOS

Entregables

Principais resultados

 • Informe sobre os resultados das enquisas e achegas das empresas dos principais actores navais para avaliar a situación da aplicación da fábrica do futuro
 • Catálogo cun mínimo de 20 tecnoloxías existentes con potencial de implementación
 • Informe sobre o grao de maduración das tecnoloxías identificadas: mínimo 5 
 • Foro de validación transnacional
 • Protocolo de redefinición de postos de traballo
 • Programa formativo
 • 25 insercións laborais de persoas novas con titulación universitaria
 • 2 accións formativas en cada país (10 en total)
 • Sistema web: ship building open knowledge
 • Mentor network nos 5 países
 • 50 pemes formadas do sector formadas
 • Listaxe de opcións para aforrar custos relativos á adquisición de tecnoloxías (tras un estudo de mercado) 
 • Guía que reflicta as novas metodoloxías de comercialización noutros sectores: 5 metodoloxías de comercialización e marketing innovadoras para o sector naval
 • Ferramenta para facer match e mapear máis de 100 sectores empresariais en Europa
 • 5 foros intersectoriais, como punto de encontro para empresas do sector do naval con outros sectores, para fomentar a colaboración e o coñecemento da súa experiencia
 • Identificación de 5 casos de éxito, un por país, de empresas do sector naval
 • Avaliación externa para medir o crecemento das pemes despois da adaptación ao modelo da industria 4.0: 50 indicadores cuantitativos e cualitativos
 • Identificación de 10 empresas e 5 mentores
 • 10 pilotos de asesoramento. O obxectivo esperado é medir o nivel tecnolóxico actual do sector e predicir o crecemento tras a adaptación das empresas pequenas ao modelo 4.0
 • Desenvolveranse 10 programas de mentoría e 10 plans de negocio
 • 5 obradoiros de difusión dos proxectos piloto co fin de impactar o máximo número posible de pemes do sector naval no Espazo Atlántico e elevar o seu interese na planificación do seu proceso de cambio tecnolóxico